מודל-מטרות

מודל עבודה

מטרת המודל לבסס איכות חיים באמצעות נוכחות מודעת.

נוכחות מודעת תלויה באיזון דינמי בין הכוחות הפיזיים, הקוגניטיביים, הריגשיים והחברתיים. איזון המאפשר איכות חיים במציאות חיים משתנה.

מטרת פריזמה

נוכחות מודעת מורכבת מארבעה פרמטרים

למושג well-being* הגדרות ומדדים שונים והוא זוכה לפרשנויות רחבות ומגוונות, משותף לכולן הוא ההתבוננות ההוליסטית המקיפה היבטי חיים שונים – פיזיים, רגשיים, תודעתיים וחברתיים.
well-being מתאר מצב, ואילו נוכחות מודעת היא well-being  המבוסס על מעשה אקטיבי.

נוכחות מודעת מורכבת מארבעה פרמטרים:

נוכחות מודעת משכללת באופן מודע ומושכל את הסיטואציה והמשאבים ובוחרת כיצד לפעול, להגיב או להימנע מתוך ניתוח המצב.

נוכחות מודעת היא פנימית אך היא מושפעת במידה ניכרת גם מיחס הסביבה אל האדם – החיזוקים, המענים והשיקוף הם פרמטר חשוב נוסף הנקרא ניראות.  

ארגון OECD הגדיר את ה-well being כמטרת העל של החינוך 2030.   

מה זה להיות ב 'נוכחות מודעת' ? מומחיות פריזמה עונות על שאלות

מטרת פריזמה באה לידי ביטוי

איזון דינמי | פיזי, רגשי, קוגנטיבי, ניהולי, חברתי

היכולת של האדם להגיב בצורה מותאמת וגמישה למציאות משתנה, מורכבת ממספר שלבים:

על מנת לבחור תגובה מותאמת האדם צריך להכיר ביכולותיו ולהשתמש בהם ליצירת איזון בין המשאבים השונים. איזון זה משתנה בהתאמה למצבים המשתנים בחיי היום יום, לכן הוא לעולם יהיה איזון דינמי. 

המשאבים הנכללים באיזון דינמי:

קורסי הכשרה היברידיים בתפיסת פריזמה

מיועדים לצוותים חינוכיים, מטפלים, הורים, נוער וסטודנטים.
error: Content is protected !!