מודל-פעולות

שלושת הפעולות לביסוס נוכחות מודעת:

1. זיהוי והטרמה

2.מענה לצרכי הגוף כמו גם רתימת הגוף

3.רפלקציה

 

1.

זיהוי והטרמה

על מנת לפתח נוכחות מודעת על האדם להיות בערות כדי להבין את ההקשרים בהם הוא נמצא. מהי הסיטואציה? מהו האתגר? מהי המשימה? מי שותפים לה? מה נדרש בה? מהו 'סיפור המסגרת'?

נבדוק מה אני רואה? אילו  ביטויים גופניים באים לידי ביטוי?
מתוך הידע שרכשנו על מערכות הגוף נברר: על מה ביטויים אלו עשויים להצביע? מה הגוף אומר לנו?

בהמשך לזיהוי נקבע מטרות ומשימות, הן עשויות להיות אישיות או קבוצתיות, לטווח קצר או ארוכות טווח. למשל: מיקוד, הגברת מוטיבציה, התמודדות עם מתח, לכידות חברתית וכדומה. כעת נוכל לענות לצרכים גופניים או להתאים פעולות ומשאבים גופניים לקידום המטרות שהגדרנו. 

שלב זה מבוסס על התבוננות חיצונית ופנימית, קשיבות והמשגה.

2.
פעולה והתנסות

מענה לגוף | רתימת הגוף

האם נענתי לצרכי הגוף?

האם הגוף שלי נמצא כעת במצב מיטבי לפעולה, למשימה המתבקשת?

רעב, עייפות, קור, חום, תאורה, נשימה, עומס חזותי, אקוסטיקה, יציבה, יושבנות…

מענה גופני יוצר שינוי משמעותי ביכולות התפקוד הרגשיות, הקוגניטיביות, או החברתיות של האדם.

כיצד רתמתי את מערכות הגוף למשימה?

כיצד אבחר להשתמש במערכות הגוף כדי לפעול באופן מיטבי?

מתוך הבנת המצב, ההיכרות עם המשאבים העומדים לרשותנו והגדרת המשימה, נבחר פעולה שתסייע לנו לנצל גם את משאבי הגוף למשימה העומדת לפנינו.
למשל נשימה להרגעה או לעוררות, מקצב לאיסוף, קפיצה לעוררות, תרגיל העצמה להגברת הביטחון העצמי.

על מנת ליצור איזון דינמי יש לשאול שאלות אלה גם לגבי הצרכים ורתימת המשאבים האחרים – קוגניטיבי, רגשי, חברתי. 

3.

רפלקציה

רפלקציה הכרחית להתפתחות האינדיבידואלית של כל אדם על יכולותיו, תפקודו וצרכיו האישיים. הרפלקציה מקדמת את הוויסות העצמי (self monitoring) דרך הקניית תפקודי ניהול, מיומנויות נרכשות המתפתחות ככל שמתאמנים בהן. במודל פריזמה הרפלקציה מהווה שלב במעגל המודעות המוטמע במודל.

קורסי הכשרה היברידיים בתפיסת פריזמה

מיועדים לצוותים חינוכיים, מטפלים, הורים, נוער וסטודנטים.