כלים

כלים

תפיסת פריזמה מציעה כלים יישומיים להטמעת המודל

1. כלים לזיהוי והטרמה   

2. כלים למענה ורתימת הגוף  

 3. כלים לרפלקציה 

התפיסה בכללותה, כולל תרגול השימוש בה ובמאות כלים נלווים, נרכשת בהכשרה מקוונת של 10 מפגשים.

כלים לזיהוי והטרמה

פריסת המניפה בעלת תשעת השלבים המוצגת כאן משמשת כלי עבודה
המרכז בתוכו תזכורות לכל שלבי העבודה בתפיסת פריזמה.

מניפה פיזית ניתנת לרכישה בחנות פריזמה.

מניפת התבוננות, זיהוי והטרמה 'בפריזמת הגוף'

כלי מענה ורתימת הגוף

*בעמוד זה מוצגות דוגמאות בלבד. למסיימים את הכשרת פריזמה תינתן גישה חופשית למגוון הכלים המוצעים.

כרטיסיות פעולה למורים וחוברות לתלמידים ניתנות לרכישה בחנות פריזמה

כלים לרפלקציה

error: Content is protected !!